Каталог книг

Dawe Bryant

Адабият таануу терминдеринин кыргызча кыскача создугу

2021-10-13 10:40:26 | 320 Просмотры
  • Издательство:Академия наук Киргизской ССР, г.Фрунзе
  • Авторы:Кыдырбаева Р.З., Асаналиев К.А.
  • Год издания:1963
  • ISBN:1963
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Корком чыгармалардын идеялык-коркомдук мазмунуна баа беруудо, анын осуш процессин уйронуудо адабият теориясы чон мааниге ээ.

Недавно просмотренные