Каталог книг

Dawe Bryant

Адам укуктары демократия бийлик

2021-12-21 11:20:02 | 380 Просмотры
  • Издательство:Бишкек
  • Авторы:Акунов А.А., Мамбеталиева Г.С.
  • Год издания:2015
  • ISBN: 978-9967-27-790-8
  • Тип издания:Книги из интернета


Библиографическая запись

Бул илимдер аралык ыкманы колдонуу менен түзүлгөн энциклопедиялык сөздүк биздин өл-көдөгү алгачкы саамалык болуп эсептелет. Ушундай ыкманы колдонуу окурмандардын талабын толугураак  канааттандырганга  ыңгайлуу  шарттарды  түзөт.  Сөздүк  миңден  ашык  терминдерди өзүнө камтып, мазмуну боюнча теориялык багытта гана болбостон, биздин заманбап саясий прак-тиканы түшүнүүгө, анын катышуучуларына өздөрүн ишенимдүү алып жүрүүлөрүнө жардам берет деп ойлойбуз.

Китеп саясатчыларга, саясат жана укук таануучуларга, мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, студенттерге, дегеле заманбап коомду түшүнүүгө далалат кылган жалпы окурмандарга арналат.

Недавно просмотренные