Каталог книг

Dawe Bryant

Алиппеге кадам. 5-7 жаштагы мектепке чейинки курактагы бөбөктөр үчүн

2023-03-24 15:08:01 | 60 Просмотры
  • Издательство:Принт экспресс
  • Авторы:Сейдекулова К.С., Сагымбаева К.Ж., Мусаева В.
  • Год издания:2018
  • ISBN:978-9967-9079-6-6
  • Тип издания:Учебники и метод. Пособия КГУ


Библиографическая запись

Бул окуу китеби ар кандай формада иш алып барышкан мектепке чейинки мекемелердин педагогдоруна жана үй-бүлө шартында тарбияланып жаткан бөбөктөрдүн ат-энелерине баланы ийгиликтүү даярдоо боюнча зор милдетти жүзөгө ашырууда жакшы жардамчы болот деп ишенебиз.

Недавно просмотренные