Каталог книг

Dawe Bryant

Аялдардын жана балдардын кийимдерин конструкциялоонун негиздери

2021-12-13 13:40:41 | 36 Просмотры
  • Издательство:г.Бишкек;"Легкая промышленность и бытовое обслуживание"
  • Авторы:Л.П.Шершнева
  • Год издания:1997
  • ISBN:5-87989-013-9
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Бул окуу куралында кийимдер, анын ассортименти,конструкциясы жонундогу жалпы маалыматтар келтирилген.Конструкциялоонун системалары менен методоруна кыскача муноздомо берилген.Койноктордун, юбкалардын, шымдардын негизги болукторунун чиймелеринин тузулушу баяндалган.Кийимдердин техникалык жана коркомдук моделдештируунун, даяр койноктун конструкциясынын сапатын текшеруу жана балоонун маселелери каралган.

Недавно просмотренные