Каталог книг

Dawe Bryant

Балдар фольклору

2023-04-19 16:04:55 | 217 Просмотры
  • Издательство:Шам
  • Авторы:Акматалиев А.
  • Год издания:1998
  • ISBN:5-7499-0086-Х
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Кыргыз эли муундан муунга айтылып келе жаткан бешик ырынан баштап жомок, табышмак, макал-лакап сыяктуу көөнөрбөс көркөм поэтика аркылуу балдарга таалим-тарбия берип, илим-билимин, дүйнө таануусун өстүргөн. Жыйнакка элдик оозеки чыгармачылыктын башаты болгон бешик ыры, балдар ырлары, жомоктор, табышмак- тар, макал-лакаптар, жаңылмачтар, калптар, балдар оюндары киргизилди.

Недавно просмотренные