Каталог книг

Dawe Bryant

Байыркы кочмон кыргыз цивилизациясы ("Манас" эпопеясы боюнча дуйнолук цивилизациялар)

2021-04-15 13:31:29 | 363 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш. "Турар"
  • Авторы:Топчубек Тургуналиев
  • Год издания:1995
  • ISBN:978-9967-15-525-1
  • Тип издания:Труды КГУ


Библиографическая запись

Т.Тургуналиевдин китебинде кыргыз илиминде изилдене элек маселелер талданган: "Манас" эпопеясында баяндалган байыркы кочмон кыргыз цивилизациясы; ал доорлордогу кыргыздын эки турдуу мамлекети- кандык мамлекеттер жана Манас тузгон конфердеративдик империя; жомогу, мифологиясы жана тарыхый чындыгы аралаш улуу эпопеядагы кыргыз цивилизациясынын дуйнолук илимде такталган цивилизациясынын аныктамасына дал келиши; кыргыз элинин жана бут адамзаттын улуу руханий, корком интеллектуалдык улуу мурасын жараткан кыргыз тилинин керемет байлыктарын изилдоодо автордун оригиналдуу ой-пикирлери окурмандардын кызыкчылыгын туудурушу ыктымал. 

Недавно просмотренные