Каталог книг

Dawe Bryant

Дуно элинин байыркы баяндары 1-том

2022-07-20 16:08:47 | 282 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш Фаст Принт
  • Авторы:А.А.Акматалиев ., К.К.Койлубаев
  • Год издания:2021
  • ISBN:978-9967-12-911-5
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Дуйно элдеринин мифтерине байланышкан бир канча булак негизге алынып иштелип чыккан бул китеп "Батыш адабияты" курсу боюнча жарыяланган окуу куралын толуктайт.

Недавно просмотренные