Каталог книг

Dawe Bryant

Эл аралык мамиленин теориясы жана эл аралык уюмдар

2021-04-15 10:25:53 | 218 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш.
  • Авторы:Омурова Ж.О.
  • Год издания:2017
  • ISBN:978-9967-32-202-8
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Окуу куралы бугунку кундо гуманитардык багыттагы жогорку окуу жайларында окутулуучу сабак катары эн маанилуу. Анткени, азыркы убактагы дуйнолук интеграция маселесиндеги эл аралык мамиленин калыптануу жана онугуу тарыхын, теориялык негизин изилдоо жана талдоо олуттуу болууда. Мамлекеттик тилде жазылган окуу куралында дуйнолук макамга ээ болгон уюмдар жана чолкомдук мамлекеттер аралык жана мамлекеттик эмес уюмдардын жаралуу тарыхы жана алардын максаттары аткарган милдеттери, ишмердуулуктору жазылган.

Недавно просмотренные