Каталог книг

Dawe Bryant

Эл аралык мамиленин теориясы жана эл аралык уюмдар

2021-09-07 11:30:41 | 360 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш "Полиграфбумресурсы"
  • Авторы:Омурова Ж.О.
  • Год издания:2017
  • ISBN:978-9967-32-202-8
  • Тип издания:Труды КГУ


Библиографическая запись

Окуу куралда дуйнолук интеграция маселесиндеги эл аралык маиленин калыптануу жана онугуу тарыхын, теориялык негизин изилдоо жана талдоо .

Недавно просмотренные