Каталог книг

Dawe Bryant

Философия (окуу куралы)

2023-03-25 11:04:15 | 67 Просмотры
  • Издательство:"Бишкектранзит"
  • Авторы:Тогусаков О.А., Жумагулов М.Ж., Байбосунов К.С.
  • Год издания:2007
  • ISBN:978-9967-24-641-6
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Философиянын теориялык жоболору, түшүнүктөрү жана категориялары кыскача ырааттуу берилип, студенттердин билимин текшерүүгө багытталган суроолор, адабияттар сунуш кылынган.

Недавно просмотренные