Каталог книг

Dawe Bryant

Инсандын жаш курак мезгилдери, онугушу, калыптанышынын психологялык озгочолуктору

2021-12-03 11:40:46 | 11 Просмотры
  • Издательство:Бишкек
  • Авторы:Ж.Жумалиеа
  • Год издания:2008
  • ISBN:978-9967-04-262-9
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Илимий эмгекте жаштыктан карылыкты камтыган мезгилдеги инсандын онугуу проблемасы, жашоосунда тузулгон психологиялык, социалдык проблемалар илимий-практикалык жактан каралды. Инсандын психологиясын, алардын психикалык абалын психикасынын онугуусун жана озгоруусун, озгочолугун илимий изденуу денгээлинде талдап, ачып берууго умтулдук. 

Недавно просмотренные