Каталог книг

Dawe Bryant

Окутуунун интерактивдуу усулдары

2021-12-03 14:18:41 | 15 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш
  • Авторы:Саалаев Оскон
  • Год издания:2013
  • ISBN:9967-20-912-7
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Акыркы жылдары окуучуларды жана ыкмалар менен окутуу - мезгил талабы болуп келуудо. Бул максатта, Кыргызстандын билим беруу системасында иш алып бара жаткан бир нече Эл аралык уюмдар, мугалимдер учун усулдук колдонмолорду сунуш кылышкан.

Недавно просмотренные