Каталог книг

Dawe Bryant

Окуучуларды медициналык-санитардык жактан даярдоо

2021-12-03 11:25:18 | 13 Просмотры
  • Издательство:Фрнузе Мектеп
  • Авторы:Ж.Мамбеталиев
  • Год издания:1986
  • ISBN:О-430602210-200
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Бул окуу куралы жалпы билим беруучу орто мектептерде, кесипчилик техникалык жана атайын орто окуу жайларында окуган кыздарды медициналык-санитардык жактан даярдоого арналган. 

Недавно просмотренные