Каталог книг

Dawe Bryant

Кылым кыйырындагы агартуучу жана адабиятчы

2021-12-03 13:15:51 | 14 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш
  • Авторы:Жумагул Байдилдеев
  • Год издания:2018
  • ISBN:978-9967-9125-4-0
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Китепте тагдыры татаал тарыхый инсан, агартуучу, акын,драматург, сатирик, чечен Байсерке Калпаковдун ХХ кылымдын отузунчу жылдарындагы мамлекеттуулукту туптоодогу агартуучулук жана адабиятчылык ролу архивдик материалдар, илимий эмгектер, кол жазмалардын негизинде тарыхый онутто берилди.

Недавно просмотренные