Каталог книг

Dawe Bryant

Кыргыз элинин байыркы оозеки музыкалык чыгармачылыгынын таржымалы

2021-12-14 09:41:25 | 32 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш
  • Авторы:Дюшембиева К.А.
  • Год издания:2005
  • ISBN:9967-04-175-7
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

"Манас" эпосу.Кыргыз элинин этномаданиятындагы бийик даражада онуккон поэтикалык оозеки айтуучулук, корком онор шыгы, улуттук руханий менталитети жонундогу маселе каралат.

Недавно просмотренные