Каталог книг

Dawe Bryant

Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү

2023-03-24 15:40:04 | 307 Просмотры
  • Издательство:AG5P
  • Авторы:Рысбаев С.
  • Год издания:2021
  • ISBN:978-9967-9365-1-5
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Китепте кыргыз эли кылымдар бою жан дүйнөсүндө сактап, турмушунда бекемдеп, урпактан урпакка унутулбай келген нарктуу түшүнүктөрү айрым түшүндүрмөлөрү менен берилди.

Недавно просмотренные