Каталог книг

Dawe Bryant

Кыргызстандагы идеология маселелери

2021-09-07 11:23:23 | 375 Просмотры
  • Издательство:г. Бишкек"Принт Экспресс"
  • Авторы:Э. Маанаев
  • Год издания:2016
  • ISBN:978-9967-32-168-7
  • Тип издания:Труды КГУ


Библиографическая запись

Автор, учурдагы калк арасында мыйзамдуу да мыйзамсыз да журуп жаткан идеологиянын айрым багыттарына токтолуп, алардын баалуулуктарын жана кемчиликтерин талдоо аркылуу келечекте тузулуучу иделогиянын озогун дуйнодо кенири тарап пайдаланып жаткан неконсерватизм, неолиберализм маселессинин алкагында конул бурган.

Недавно просмотренные