Каталог книг

Dawe Bryant

"Манас" эпосунун руханий адептик-философиялык, патриоттук улуу доолоттору жана педагогикалык асылнактары

2022-07-21 11:39:22 | 435 Просмотры
  • Издательство:г. Бишкек ОсОО "Алтын тамга"
  • Авторы:Байгазиев С
  • Год издания:2022
  • ISBN:978-9967-08-463-6
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Бул китептеМанас эпосунун улуттук жана дуйнолук мааниси, аны руханий адепттик философиялык патриоттук улуу доолоттору жана окутуунун проблемалары. осуп келе жаткан муундарды сойиалдаштыруу, аларды мекенчилдикке  тарбиялоо маселелери тууралуу соз болот.

Недавно просмотренные