Каталог книг

Dawe Bryant

Мугалим - чырпыктан чынар өстүрөт (1 мукабада 5 китеп)

2023-03-25 11:49:04 | 389 Просмотры
  • Издательство:"Креатив"
  • Авторы:редактор: Акматов К.К.
  • Год издания:2021
  • ISBN:978-9967-486-20-1
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Китепте мугалимдик кесиптеги ар түрдүү кырдаалдар, түмөн-түйшүк сырлар, ар бир сабактын маанилүүлүгүндөгү мугалимдин орду тууралуу ой-толгоолор, сабактын жандуу болуп, окуучулардын шыктанып турушун шарттаган кеңештер сунушталат.

Недавно просмотренные