Каталог книг

Dawe Bryant

Музыканын элементардык тузулушу жана теориясы

2021-12-14 10:43:32 | 49 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш
  • Авторы:К.А.Дуйшембиева
  • Год издания:2008
  • ISBN:978-9967-04-275-9
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Музыканын элементардык тузулушу жана теориясы аттуу окуу китеби музыка жана музыкалык, педагогикалык орто жана жогорку окуу жайларынын студенттерине, ошондой эле музыкалык элементардык теориясын оздоштургон окурмандарга арналат.

Недавно просмотренные