Каталог книг

Dawe Bryant

Совет коомунун кыскача тарыхы

2021-12-03 13:54:42 | 15 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш
  • Авторы:М.Э.Жумабаев,А.К.Бектемирова
  • Год издания:2013
  • ISBN:978-9967-31-000-1
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Окуу китебинде 1917-1991-жылдардагы Совет коомунун тарыхый онугуусу, социалдык-экономикалык, саясий абалы кенири каралды. Окуу куралы студенттерге, абитуриенттерге, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына жана жалпы эле тарыхка кызыккан окурмандарга сунушталат.

Недавно просмотренные