Каталог книг

Dawe Bryant

Суротту окутуунун байыркы методдору

2021-12-13 14:05:10 | 27 Просмотры
  • Издательство:г.Бишкек
  • Авторы:Ж.Сыдыгалиев
  • Год издания:2021
  • ISBN:978-9967-25-383-4
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Бул окуу китебинде байыркы жана чет мамлекеттердеги мектептерде суротту окугуу методдорунун тарыхы бахндалат.Китептин ар болумунон студенттер байыркы доорлордо, орто кылымда жана кайра жаралуу доорлорунда суротту окутуунун кантип жолго коюлушу менен таанышышат.Окуу куралында, XVI-XIX кылымдарда суротту окутуу методдору жонундогу материалдар кенири каралат.Китеп XX кылымдагы жана Россиядагы, ошондой эле Советтик доордогу жана Кыргызстандагы мектептерде суротту окутуу методдорунун тарыхын жалпылаган, корком педагогикалык адабияттар менен аякталат.

Недавно просмотренные