Каталог книг

Dawe Bryant

Улуу"Манас" улутубуздун дил жана тил бешиги

2021-04-15 11:00:24 | 383 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш.
  • Авторы:С.Байгазиев
  • Год издания:1995
  • ISBN:
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Манас,Манас дейбиз. "Манас" деп ураан чакырабыз. "Манасты" окутуу керек дейбиз Андай болсо,"Манас" деги бизге эмнеси менен кымбат? Бугунку урпактардын байыркы эпостон алары, табары эмне? "Манаста" азыркы учурга керектуу кандай кенчтер,асылмултор чогуп жатат? Жаш муундарыбызга, жарандарыбызга "Манастан" кандай мазмунду, кандай маанини алып тартуулайбыз? Эпосубузда бугунку тарбия милдеттерине жарап бере турган эмнелер бар? Эзелки "Манастан" туу туткан доолоттору азыркы адеп-ахлак кризисинин тушунда бизге жардам бере алабы? "Манаста" улуттук идеяга, улуттук идеологиябызга таяныч,омок,коронго болуп бере турган рухий нарктар барбы? "Манастын" эскирбеген,онбогон,карыбаган касиети эмнеде? Белгилуу адабият сынчысы, педагог-окумуштуу жана публицист Советбек Байгазиевдин "Улуу ""Манас" улутубуздун дил жана тил бешиги" атту китебинде дал ушундай суроолорго жооп издеп табуу далалаты жасалат.

Недавно просмотренные