Каталог книг

Dawe Bryant

Всесоюзной научной конференции, посвященной изучению эпоса "Манас". 5-10 июня 1952г. г.Фрунзе

2021-04-19 13:42:11 | 462 Просмотры
  • Издательство:Бишкек ш. "Турар"
  • Авторы:Стенограммы
  • Год издания:2015
  • ISBN:978-9967-15-426-1
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

1952-жылы июнь айында "Манас" эпосуна арналган чон авторитеттуу окумуштуулардын, жазуучулардын, коомдук ишмерлердин кенири чойросунун катышуусу менен илимий конференция болуп откону жонундо баарына белгилуу. Бул конференциянын  озгочолугу ошол учурдагы маркетик-лениндик философия жана эстетика идеологиясы менен терен байланышып, озунун чекитине жетип турган учуру менен тушундурулот.

Недавно просмотренные