Каталог книг

Dawe Bryant

Физикалык географиянын проблемалары.

2023-06-27 14:41:10 | 262 Просмотры
  • Издательство:Бишкек
  • Авторы:Матикеев К.
  • Год издания:2017
  • ISBN:978-9967-18-401-5
  • Тип издания:Электронный учебники


Библиографическая запись

Китепте азыркы кунго чейин  турдуу коз карашта талкууланып келген "Физикалык географиянын проблемалары" талданат. Жаратылыш байлыктары  учун келип  чыгуучу конфликтер классификацияланат,  Жердин  геопатогендик аймактары талданат.

Недавно просмотренные