Каталог книг

Dawe Bryant

Ландшафт таануу

2024-05-21 14:37:10 | 79 Просмотры
  • Издательство:Бишкек
  • Авторы:Кулматов Т.Н.
  • Год издания:2017
  • ISBN:978-9967-31-631-7
  • Тип издания:Книги из интернета


Библиографическая запись

Бул окуу китепте физикалык географиянын эң маанилүү бөлүгү болгон ландшафт таануу илиминин жаратылышты изилдөөдө системалык көз карашты калыптандыруудагы ролу, ландшафттардын структурасы, функцияланышы, өзгөрүүчүлүгү менен туруктуулугу, динамикасы жана өнүгүүсү талдалат. Китепте ошондой эле геосистемалык концепциянын илимдеги мааниси, глобалдык факторлордун ландшафттарды калыптандыруудагы ролу, ландшафттардын жер бетинде таралышы, адамзаттын аларга тийгизген таасирлери да каралган.
Окуу китеп география, экология адистик багытындагы студенттерге жана мугалимдерге арналган.

Недавно просмотренные